Καλώδια

Άμεσα

Άμεση παραλαβή

1.38 + 0.33 24% = 1.71
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

1.68 + 0.40 24% = 2.08
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

1.45 + 0.35 24% = 1.80
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

2.34 + 0.56 24% = 2.90
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

0.82 + 0.20 24% = 1.02
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

1.56 + 0.37 24% = 1.93
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

2.70 + 0.65 24% = 3.35
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

4.65 + 1.12 24% = 5.77