Σε έκπτωση

Έκπτωση 40%
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

142.60 69.00 + 16.56 24% = 85.56
Έκπτωση 75%
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

61.93 12.48 + 3.00 24% = 15.48
Έκπτωση 55%
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

432.76 157.07 + 37.70 24% = 194.77
Έκπτωση 55%
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

680.76 247.05 + 59.29 24% = 306.34
Έκπτωση 40%
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

145.08 70.20 + 16.85 24% = 87.05
Έκπτωση 50%
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

693.16 279.50 + 67.08 24% = 346.58
Έκπτωση 25%
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

601.40 363.75 + 87.30 24% = 451.05
Έκπτωση 49%
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

304.05 125.00 + 30.00 24% = 155.00
Έκπτωση 70%
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

353.40 85.50 + 20.52 24% = 106.02
Έκπτωση 30%
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

115.15 65.00 + 15.60 24% = 80.60
Έκπτωση 75%
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

100.03 19.90 + 4.78 24% = 24.68
Έκπτωση 70%
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

874.20 211.50 + 50.76 24% = 262.26
Έκπτωση 75%
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

120.83 24.36 + 5.85 24% = 30.21
Έκπτωση 40%
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

990.57 479.31 + 115.03 24% = 594.34
Έκπτωση 70%
Άμεσα

Άμεση παραλαβή

593.96 143.70 + 34.49 24% = 178.19